Polityka Prywatności

Polityka prywatności sklepu Przytulny

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów sklepu Przytulny.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest właściciel sklepu Przytulny.

Cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe klientów są przetwarzane w celu realizacji zamówień oraz obsługi reklamacji i zwrotów. Mogą być również wykorzystywane w celach marketingowych, jeśli klient wyrazi na to zgodę.

Rodzaje przetwarzanych danych osobowych
Sklep Przytulny przetwarza następujące dane osobowe klientów: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu oraz dane dotyczące zamówień.

Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe klientów mogą być udostępnione podmiotom współpracującym z sklepem Przytulny w celu realizacji zamówień oraz obsługi reklamacji i zwrotów. Mogą również być przekazywane organom państwowym na ich żądanie.

Prawa klientów
Klienci mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą również w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

Bezpieczeństwo danych osobowych
Sklep Przytulny stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych klientów przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub uszkodzeniem.

Kontakt
W przypadku pytań dotyczących polityki prywatności sklepu Przytulny, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: support@przytulny.com.

Zmiany w polityce prywatności
Sklep Przytulny zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Aktualna wersja polityki jest zawsze dostępna na stronie internetowej sklepu.